Koučování je k ničemu, nebo...

O koučování se někdy říká, že je to jen plitké povídání o ničem. Také se necháte zmanipulovat takovým klišé bez toho, abyste zjisitili, zda to je pravda? A co takhle využít koučovací metody v obchodování? Jak si tím zajistit vylepšení vstahů se zákazníkem? Během našeho setkání se naučíte používat část koučovacího rozhovoru pro hledání nekonvenčních řešení a zlepšení vašich vzstahů se zákazníky. Těším se na vás...

Přednášející

Leoš Kubíček

Leoš Kubíček

Mám více jak 20 let praxi v budsinessu, před 12 léty jsem založil společnost BCF, která pomáhá garantovaným způsobem zlepšit výkon firmám, týmům i jednotivcům za pomoci Holistic managementu. Koučování je jednou ze součástí našich postupů a metod. Výsledky mluví za nás. Na klesajícím trhu jsme pomohli firmě zvýšit obrat o více jak 25% za 5 msíců...

Hlasování ukončeno